Conferinta internationala Arad

Conferinta internationala Arad

Apr 22, 2015Laura
Conferinta internationala Arad Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția psihoeducațională

Ediţia a IV-a Arad

15 MAI 2015

PERSOANE DE CONTACT: Balaci Lavinia 0744696839 Onetiu Jana-Livia 0745314531 Crista Anamaria 0723409158 GRUP ŢINTĂ: Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învăţământul special, special integrat, profesorilor din centrele logopedice interşcolare, profesioniştilor din sistemul privat precum și studenților. OBIECTIVE:
 • valorificarea experienţei în domeniul educării şi corectării limbajului;
 • dobândirea de cunoştinţe noi, teoretice şi practice;
 • schimb de informaţie şi colaborare între cadrele didactice de specialitate;
 • promovarea exemplelor de bune practici. 
 • SECȚIUNI:
  • Examinarea logopedică - particularităţi de diagnoză
  • Tulburările limbajului oral, scris-citit – particularităţi de abordare în terapie
  • Tulburările de comportament – particularităţi de abordare în terapie
  • Metode şi mijloace moderne aplicabile în terapia tulburărilor de limbaj
  • Dezvoltarea competenţelor de comunicare la copii
  • Copiii supradotați, un segment neglijat al cerințelor educaționale speciale
  • Instrumente de lucru proprii, utilizate în terapia recuperatorie
  • Colaborarea dintre membrii echipei multidiscilplinare în vederea aplicării planurilor de servicii individualizate pentru elevii integraţi şi pentru cei din învăţământul special (cadre didactice din învăţământul de masă)
  • Boala cronică – situație de risc
  • Terapia cu animale în recuperarea persoanelor cu dizabilități
  • Noutăţi editoriale în logopedie- promovare/prezentare de carte

   INFORMAȚII FINANCIARE:

   Activitatea ştiinţifică va fi susţinută financiar de către participanţi prin sponsorizări sau donaţii în sumă de: - 50 lei/persoană – participare directă cu sau fără lucrare - 50 lei/persoană – participare on-line cu sau fără lucrare - 50 lei/persoană –participare indirectă cu lucrare - 40 lei/persoană - pentru membrii Asociaţiei Alianţa pentru Copii Arad, participanţi cu sau fără lucrare - 40 lei/- persoană pentru lucrările cu 2-3 autori - 35 lei/- persoană pentru lucrările cu 2-3 autori care sunt membrii ai Asociaţiei Alianţa pentru Copii Arad - 20 lei pentru studenți - masa de prânz 13 lei (opțional) Masa de prânz se poate asigura cotra cost (13 lei), doritorii sunt rugați să bifeze opțiunea din formularul de înscriere. Notă: se va menţiona pe mandatul poştal numele şi prenumele tuturor persoanelor pentru care se face plata. Aceste sponsorizări/ donații vor acoperi costurile pentru tipărirea diplomelor de participare și inscripționarea materialelor de specialitate pe CD, precum și pentru taxele poştale percepute pentru expedierea certificatelor participanţilor din alte judeţe și alte țări care vor participa indirect cu lucrare sau on-line cu lucrare sau fără. Sponsorizarea/donația se va face prin VIRAMENT BANCAR în contul Asociaţiei Alianţa pentru Copii Arad – ONG în contul RO 93 RNCB 0015030340460001BCR Arad, CIF 6526943 sau la sediul Asociaţiei Umanitare Alianţa pentru Copii Arad, str. Căpitan Ignat nr. 10 CU MENŢIUNEA – PARTICIPARE CONFERINȚĂ- 15 mai 2015. După realizarea depunerii este obligatorie confirmarea acesteia, prin trimiterea unei copii a ordinului de plată CU MENŢIUNEA – PARTICIPARE CONFERINȚĂ- 15 mai 2015 prin : FAX: 0257280301. E-mail: csei.perfectionare@yahoo.com ________________________________________________________________________________ CONDIŢII DE PARTICIPARE: - Cadrele didactice care doresc să participe cu lucrări la conferinţă sunt invitate să trimită lucrarea, să completeze formularul de înscriere on–line la toate rubricile (vezi http://www.aliantacopiiar.ro/ ) - Persoanele care doresc să participe la conferinţă în varianta on-line vor completa formular de inscriere conferinţă, dar și formularul de inscriere pentru varianta on-line a conferinţei. - Pe site-ul http://www.aliantacopiiar.ro/ va fi accesibil și formularul de înscriere pentru participarea on-line începând cu data de 1 mai 2015. Termenul limită de înscriere este 5 mai 2015. - La conferinţă pot participa toţi cei interesaţi de valorificarea experienţei în domeniul educării şi corectării limbajului, educării copiilor cu tulburări de comportament din învățământul preuniversitar, cu/fără lucrare participare directa sau indirectă, dar și cu/fără lucrare participare în varianta on-line. - confirmarea de plată și lucrarea se trimit pe adresa de e-mail csei.perfectionare@yahoo.com până la data de 05 mai 2015. - În şcolile din care participă mai multe cadre didactice la conferinţă, iar ordinul de plată este pe numele unei singure persoane (pentru toţi participanţii din şcoala respectivă), vă rugăm să trimiteţi pe e-mail: lucrările, ordinul de plată şi un tabel nominal cu: numele şi prenumele cadrelor didactice participante, şcoala, titlurile lucrărilor şi secţiunea/secțiunile. - Publicarea se va face în limba română. Se va realiza un E-book cu ISSN, în care vor fi incluse toate lucrările înscrise la conferinţă (care respectă condițiile de tehnoredactare și trec de selecție). ________________________________________________________________________________ CERINŢE PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRII:
   • Lucrarea trebuie să conţină minim 3 pagini;
   • Documentul să fie tehnoredactat în Microsoft Word 2003;
   • Formatul să fie A4, orientat “Portrait”;
   • Marginile să fie: 2 cm stânga, 2 cm dreapta, 2 cm sus, 2 cm jos;
   • Titlul lucrării să fie scris cu Times New Roman, 14, boldat, centrat;
   • Autorul/Autorii lucrării se vor menţiona după titlu la două rânduri. Se va scrie profesia, prenumele şi numele, şcoala şi localitatea (font normal, Times New Roman, 12, boldat, aliniere dreapta). Vă rugăm să nu folosiţi prescurtări.
   • Textul lucrării să fie scris cu diacritice, Times New Roman, 12, la 1 rând, aliniat stânga-dreapta;
   • Imaginile sau pozele să fie clare şi să aibă dimensiunile: 100x80 mm, centrat;
   • Sursele bibliografice se menţionează la finalul lucrării în ordine alfabetică: autor, numele lucrării, editura, localitatea, anul. Titlul cărţii din care a fost preluată ideea se va scrie cu litere italice. Sursele preluate de pe internet trebuie să se regăsească în finalul listei bibliografice.
     Exemplu:   Persoanele cu participare directă vor primi mapă de participare la conferinţă care conține:
   • CD cu lucrările publicate
   • diplome de participare
   • materiale informative (program, pliante, pix)
   • material didactic
     Persoanele cu participare indirectă sau on-line la conferinţă vor primi prin poștă CD cu lucrările publicate și diploma de participare. ________________________________________________________________________________ LOCAŢIE: Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad, Adresa: Str. Elena Drăgoi, Nr.2 (în cartierul Micălaca, zona III), Arad 310330, Romania ________________________________________________________________________________ ATENŢIE !!! Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice. Nu se acceptă lucrări plagiate.
PROGRAM

830–900

Primirea participanţilor şi înmânarea mapelor. Festivitate de deschidere. Cuvânt de salut din partea organizatorilor.

900–930

Agenda zilei Key speaker conf. univ. dr. Carolina Bodea Haţegan - Noi direcții terminologice în terapia tulburărilor de limbaj și comunicare

Activitate on-line

930–1100

psiholog, psihoterapeut Eliza Nicoletta Accornero Experiența de învățare când corpul (organismul) este bolnav: reflecții și ipoteze de lucru cu copiii cu patologie oncologică

Activitate on-line

Traducere asigurată de: mediator cultural Adriana Nicoleta Boar

1100–1115

Pauza de cafea

1115–1245

profesor Albert Klemens- Tulburari de comportament – prezentare teoretică

Activitate on-line

Traducere asigurată de: prof. învățământ primar Ana Benghia

1245-1415 Pauza de masă

1415 – 1545

terapeut motivation

psiholog

Alina Floarea,

coordonator

Gentle Teaching

psihopedagog Magdalena Grecu

Cultura blândeții, ca metodă alternativă de educație.

Aplicații practice

-în cadrul proiectului Gentle Teaching România

prof.psihopedagog Laura Hărdălau

prof.psihopedagog Geta Laslou

prof.psihopedagog Melinda Deneș

Învăţarea prin joacă – motivul pentru care copiii adoră logopedia

conf. univ. dr. Carolina Bodea Haţegan

Direcții de evaluare și intervenție în terapia tulburărilor de limbaj și comunicare

Activitate on-line

psihoterapeut Svetlana Zagorka Hrițcu

Intervenția psihoterapeutică experientială în trauma copilului

1545–1600

Pauza de cafea. Tombolă
1600-1730

conf. univ.dr. Tiberiu Dughi

lect. univ. dr. Camelia Bran

         

„Angajabilitatea persoanelor cu handicap psihic - o analiză de nevoi”

prof. Albert Klemens

 

Învățarea de abilități sociale prin joc

 

Traducere asigurată de: prof. învățământ primar Ana Benghia

Activitate on-line

psiholog autonom –psihologie clinică, psihoterapie de familie în supervizare Mihaela Camelia Gherghel

&

câinele Rey

Interacțiunea om-animal. Terapia și activități asistate de animale pentru persoane cu nevoi speciale

prof. Inka Steuck

 

O nouă metodă de învățare:

”Wochenplanarbeit”(Plan saptămânal de învățare)

  Traducere asigurată de: prof. psihopedagog Anamaria Crista

Vom fi onoraţi de participarea dumneavoastră la această manifestare!More articles

Comentarii (0)

Nu există comentarii la acest articol. Fii primul care lasă un mesaj!

Lăsați un comentariu

Atenție: comentariile trebuie aprobate înainte de publicare