Conferinţa de Psihopedagogie Specială şi Consiliere Şcolară – 2015

Conferinţa Naţională de psihopedagogie specială şi consiliere şcolară

„SCRII pSihoPEdagog, CIteşti speciaAL

Arta consilierii şi integrării copiilor în familie, şcoală, viaţă”

Ediţia a II-a

20-21.02.2015, Oradea

 

Dorind să oferim profesorilor din învăţământul special şi special integrat, logopezilor şi psihologilor şcolari, dar şi altor cadre didactice şi specialişti oportunitatea unui schimb de experienţă şi exemple de bune practici, vă invităm să vă înscrieţi cu prezentări directe, indirecte sau tip poster la secţiunile conferinţei şi vă propunem o gamă variată de workshop-uri, conform programului:

 

Vineri, 20.02.2015

8.30-9.00 Primirea participanţilor. Distribuirea mapelor
9.00-11.00 Sesiune plenară

–          Cuvânt  introductiv – prof. Alina Vese, inspector de specialitate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

–          Prelegeri susţinute de invitaţii speciali: prof. univ dr. Elena Bonchiş, prof.univ.dr.Vasile Preda, prof.univ.dr.Vasile Marcu, conf.univ.dr.Traian Vrăsmaş, conf. univ.dr.Cecilia Sas,  conf.univ.dr.Ioan Chelemen, conf.univ.dr.Adrian Roșan, conf.univ.dr.Valentin Cosmin Blândul, lector.univ.dr.Karla Peter, lector.univ.dr.Daniela Roman

11.00-11.30 Pauza de cafea
11.30-13.30 Prezentarea lucrărilor pe secţiuni
1.Direcţii de acţiune în abilitarea şi reabilitarea copiilor cu cerinţe educative speciale 2.Provocări ale integrării copiilor cu cerinţe educative speciale

 

3.Consilierea copiilor şi părinţilor în contextul parteneriatului şcoală-familie-comunitate 4.Rolul proiectelor educaţionale şi a activităţilor non-formale în dezvoltarea personalităţii copiilor
13.30-14.30 Pauza de masă/Stand de carte
14.30-16.30 Workshop
Cerinţele educaţionale speciale în Europa – conf.univ.dr.Traian Vrăsmaş (CCD)
16.30-17.00 Pauza de cafea
17.00-19.00 Workshop-uri
Emoţii bune? Emoţii rele? Sau…doar emoţii. Dezvăluirea, primul pas spre acceptarea şi adecvarea propriilor emoţii – psihoterapeut Luminiţa Felezeu – formator în psihodramă

(CCD+COPSI)

Starea de bine – o prioritate pentru fiecare -lector. univ. dr. Mioara Salloum sub coordonarea prof.univ.dr.Doru Vlad Popovici

(CCD+COPSI)

Strategii metacognitive utilizate în predarea disciplinelor din domeniul “Limbă şi comunicare” – lect.univ.dr.Adela Bradea, conf.univ.dr. Valentin Cosmin Blândul (CCD)

 

Sâmbătă, 21.02.2015

9.00-11.00 Workshop-uri
În sprijinul copilului prin familia lui – lector univ.dr.Daniela Roman, prof.consilier şcolar Mihaela Levai, prof.psihopedagog Oana Tuduce, prof.psihopedagog Monica Szabo (CCD+COPSI) Probleme de conduită la elevi. Modalităţi specifice de intervenţie – conf.univ.dr. Delia Bârle, lector.univ.dr.Laura Bochiş

(CCD+COPSI)

11.00-11.30 Pauza de masă/Stand de carte
11.30-13.30 Workshop-uri
Rolul terapiilor prin mediere artistică  în dezvoltarea unei personalităţi complexe -lector univ dr. Daniela Roman,

prof.psihopedagog Teodora Pantazi, prof.psihopedagog Carmen Ilisie,

prof.psihopedagog Lavinia Gorgan (CCD+COPSI)

Învăţarea prin joacă – motivul pentru care copiii adoră logopedia – conf. univ dr. Monica Secui,  prof.psihopedagog Laura Hărdălau, prof.psihopedagog Geta Laslou, prof.psihopedagog Melinda Deneș ( CCD+COPSI)
13.30-14.00 Evaluarea conferinţei.

Tombola cu premii

 

Locația conferinței va fi Centrul Cultural Posticum  (Oradea, Str. Teiului, Nr. 26, www.posticum.ro)

 

Taxele conferinţei se vor achita prin ordin de plată în contul Asociației Naționale a Profesorilor Psihopedagogi Orizont, RO33BTRL00501205E49226XX deschis la Banca Transilvania, Sucursala Oradea, anterior trimiterii formularului on-line.

–          30 Ron – participare ca audient (include: mapa de participare, pauza de cafea)

–          50 Ron – participare cu lucrare (maxim 3 autori, taxa se plăteşte individual de către fiecare autor şi include pentru fiecare participant: mapa de participare, broşura cu rezumate, pauza de cafea/ cheltuieli de expediere a diplomelor în ţară)

–          35 Ron – participare la workshop (taxa se achită pentru fiecare workshop selectat; înscrierea la workshop-uri este condiţionată de înscrierea la conferinţă ca audient sau cu lucrare)

–          30 Ron – participare la workshop (pentru membrii asociaţiilor partenere cu cotizaţia plătită la zi)

–          100 Ron – participare COPSI (se achită suplimentar, o singură dată, de către psihologii cu drept de liberă practică, care doresc să obţină credite)

Conferinţa este organizată cu sprijinul Casei Corpului Didactic Oradea şi este în curs de acreditare la Colegiul Psihologilor din România.

Toţi participanţii pot opta pentru oricare dintre workshopurile propuse, cu condiţia ca acestea să nu se desfăşoare în acelaşi interval orar şi li se vor elibera adeverinţe CCD atât pentru participarea la conferinţă, cât şi pentru participarea la workshop-uri.

Membrii COPSI vor primi şi diplome cu credite pentru participarea la conferinţă şi pentru workshop-urile acreditate COPSI, la care participă (numărul de credite va fi anunţat înainte de finalizarea perioadei de înscriere).

 

Înscrierea la conferinţă se poate face prin completarea formularului on-line

(https://docs.google.com/forms/d/1LMZTFLcFSRzU-fK0iJsHuUixI20Bkg2P48MrQv1G5Nw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link)

până la data de 31 ianuarie 2015.

 

Rezumatele lucrărilor, solicitate în fişa de înscriere vor fi publicate în broşura cu ISBN a conferinţei.

 

Lucrările în extenso, în limba română, vor fi trimise pe adresa revistapsihopedagogieispeciale@gmail.com pînă la data prezentării, 20 februarie 2015 şi vor fi publicate în Nr. 5/2015 al Revistei Psihopedagogiei Speciale (ISSN 2285-5572), în urmaevaluării pozitive realizate de recenzorii revistei.

Detalii privind tehnoredactarea:

–          Paper size: B5, margini de 2 cm;

–          Font – Times New Roman, Font size – 12, Line spacing – 1,5;

–          Titlul lucrării cu majuscule în limba română şi limba engleză;

–          Numele şi prenumele autorului/autorilor, funcţia, instituţia, adresa de e-mail;

–          Abstract – 10 -15 rânduri, în limba engleză;

–          Cuvinte cheie – maxim 5;

–          Bibliografia menţionată la finalul articolului se va regăsi şi în text. Bibliografia din text – nume autor, an, pagina (în cazul în care este un citat) [ex. (Bonchiş, 2006, p. 74) sau (Mark, 1987, apud Bonchiş, 2006)]; Bibliografia finală – nume, iniţială prenume, an, titlul lucrării (italic), editură, oraş, [ex. Bonchiş, E. (2006). Teorii ale dezvoltării copilului, Editura Dacia, Cluj Napoca];

–          Numărul maxim de pagini – 5-7 pagini;

–          Articolele scrise fără diacritice şi fără a respecta regulile de tehnoredactare, vor fi respinse!

Revista va putea fi comandată şi achiziţionată ulterior.

 

Locația conferinței este Centrul Cultural Posticum  (Oradea, Str. Teiului, Nr. 26, www.posticum.ro)

 

Participanților din afara localității, organizatorii le pot facilita cazarea și masa, în următoarele condiții:

Cazare la Centrul Cultural Posticum – locația conferinței (Oradea, Str. Teiului, Nr. 26)

–          Loc în camera single, cu baie – 25 Euro/cameră (cu micul dejun inclus)

–          Loc în camera dublă, cu baie– 40 Euro/cameră (cu micul dejun inclus)

–          Loc în cameră 3 paturi, cu baie – 45 Euro/cameră (cu micul dejun inclus)

–          Loc în cameră 4 patruri, cu baie – 48 Euro/cameră (cu micul dejun inclus)

Cazare la Căminul Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” Oradea – 15 minute la pas de locația conferinței (Oradea, str. Avram Iancu, Nr. 10)

–          Loc în cameră 3 paturi – 50 Ron/pat (exclusiv cazarea, fără micul dejun)

Masa de prânz (ciorba, carne cu garnitură, salata) se poate servi la Centrul Cultural Posticum – locația conferinței – 20 Ron/persoană

Rezervările pentru cazare şi masă se fac prin completarea fișei de înscriere, iar plata se face în ziua conferinței la locația aleasă.

 

Pentru informaţii suplimentare ne puteți contacta la tel. 0766790055 – Teodora Pantazi, preşedinte Asociaţia CES; tel 0742151041 – Sanda Turcuş, preşedinte ANPPO şi la adresa de e-mail: conferintaces@gmail.com sau puteţi accesa site-ul: www.anpporizont.ro.

 

 

 

Comitetul ştiinţific

Conferinţa se bucură de sprijinul unui comitet ştiinţific, format din lectori şi practicieni în domeniul educaţiei speciale, educaţiei special integrate, psihoterapiei şi psihologiei şcolare:

–          prof. univ dr. Elena Bonchiş, Universitatea din Oradea/ președinte Asociaţia Naţională a Psihologilor Şcolari

–          prof. univ dr. Vasile Marcu, Universitatea din Oradea

–          prof. univ. dr. Gheorghe Schwartz, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad

–          prof. univ. dr. Doru Vlad Popovici, Univeritatea din Bucureşti

–          prof. univ. dr. Vasile Preda, Univeristatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca

–          prof. univ. dr. Ecaterina Vrăsmaş, Univeritatea din Bucureşti/ președinte Asociaţia RENINCO România

–          conf. univ. dr. Valentin Cosmin Blândul, Universitatea din Oradea/ Asociatia pentru Educaţie şi Formare “TopFormalis”

–          conf. univ. dr. Delia Bârle, Universitatea din Oradea

–          conf. univ. dr. Ioan Chelemen, Universitatea din Oradea

–          conf. univ. dr. Adrian Roşan, Univeristatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca

–          conf. univ. dr. Cecilia Sas, Universitatea din Oradea

–          conf. univ dr. Monica Secui, Universitatea din Oradea

–          conf. univ dr. Simona Trip, Universitatea din Oradea

–          conf. univ. dr. Traian Vrăsmaş, Univeritatea „Ovidius” Constanţa/ Asociaţia RENINCO România

–          lect. univ. dr. Laura Bochiş, Universitatea din Oradea/ Asociaţia CES

–          lect.univ.dr. Adela Bradea, Universitatea din Oradea

–          lector. univ. dr. Julien Kiss, Universitatea din Oradea

–          lector univ. dr. Karla Peter, Universitatea din Oradea

–          lector univ. dr. Teofil Panc, Universitatea Titu Maiorescu,  Bucureşti

–          lector univ. dr. Daniela Roman, Universitatea din Oradea/Asociaţia Naţională a Psihologilor Şcolari

–          lector. univ. dr. Mioara Salloum, Universitatea din Oradea/ Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Orizont” Oradea

–          asist. univ. dr. Andra Perţe, Universitatea din Oradea

–          prof. Alina Vese, inspector de specialitate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

–          prof. dr. Carmen Bodiu, director Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor

–          prof. dr. Angela Maruşca, director Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Orizont” Oradea/ Asociaţia Naţonală a Profesorilor Psihopedagogi „Orizont”

–          prof. dr. Rodica Popa, Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor

–          prof. psihoped. dr. Lorena Vaetisi, Şcoala Gimnaziala Speciala-CRDEII, Cluj Napoca/ Univeristatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca

–          prof. psihopedagog Melinda Denes, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Orizont” Oradea

–          prof. psihoped. Lavinia Gorgan, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Oradea/  Asociaţia CES

–          prof. psihoped. Doina Gyori, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Oradea

–          prof. psihoped. Carmen Ilisie, director adjunct Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Oradea

–          prof. psihopedagog Geta Laslou, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Orizont” Oradea

–          prof. psihopedagog Laura Hărdălau, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Orizont” Oradea

–          prof. consilier şcolar Mihaela Levai, Liceul Pedagogic „Iosif Vulcan” Oradea

–          prof. psihioped. Teodora Pantazi, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Oradea/ președinte Asociaţia CES

–          prof. psihopedagog Monica Szabo, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Oradea

–          prof. psihopedagog Oana Tuduce, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Oradea

–          psihoterapeut Luminiţa Felezeu – Societatea de Psihodramă Jacob Levy Moreno

Detalii workshop-uri

 

  1. 1.            În sprijinul copilului prin familia lui

Coordonator: lector univ. dr. Daniela Roman

Formatori: prof. consilier şcolar Mihaela Levai, prof. psihopedagog Oana Tuduce, prof. psihopedagog Monica Szabo

Rezumat workshop:

Abordarea problemei oricărui copil trebuie să se facă pornind de la intelegerea sistemului familial din care provine.  Ca specialiști in educarea, instruirea  si recuperarea copilului trebuie mereu să privim dincolo de persoana în sine, să ințelegem familia în care trăiește, cu dinamica sa proprie, cu particularitățile sale și rețeaua de relații . Privind astfel vom putea identifica resurse valoroase, resurse ce ne pot fi de un mare folos în activitatea de recuperare și terapie a copilului. Scopul acestui Workshop este de a sesibiliza participantții în a căuta și utiliza resursele decoperite în sistemul familial al copilului. Se vor aborda intr-o maniera practic-aplicativă particularități ale oricărui sistem familial ca: reziliența sistemului, importanța granițelor sistemului și ale subsistemelor din familie, relațiile din fratire ca resurse în recuperare etc.

 

2.            Probleme de conduită la elevi. Modalităţi specifice de intervenţie

Coordonator: conf. univ. dr. Delia Bârle

Formator: lector. univ. dr. Laura Bochiş

Rezumat workshop:

Fiecare copil, idiferent de nivelul intelectual sau de dorința lui de acumulare de cunoștințe, resimte impactul mediului școlar. Un rol important în adaptarea mai facilă îl are natura relației care se stabilește între cadrul didactic și elevi și a elevilor între ei. Ce se întâmplă însă când la unii elevi apar manifestări comportamentale precum: crize, insulte, cuvinte urâte adresate profesorilor, intoleranță la frustrări, lipsa de respect față de regului, violență verbală și chiar fizică etc.? Pe ce fond apar ele? Cum pot fi gestionate astfel de manifestări, legate de problemele de conduită la elevi?

Workshopul își propune să ofere o prezentare succintă a principalelor caracteristici ale problemelor de conduită la elevi precum si ale cauzelor posibile ce le determină. De asemenea, vor fi prezentate metode de diagnosticare a acestora și exemplificat un astfel de profil, obtinut cu ajutorul unei probe psihologice.

În partea a doua va fi prezentat un caz propus spre rezolvare tuturor participanților la workshop.

 

3. Rolul terapiilor prin mediere artistică  în dezvoltarea unei personalităţi complexe

Coordonator: lector univ. dr. Daniela Roman

Formatori: prof. psihopedagog Teodora Pantazi, prof. psihopedagog Carmen Ilisie, prof. psihopedagog Lavinia Gorgan

Rezumat workshop:

„Arta este întâlnirea pe pământ  a lumii interioare cu lumea exterioară.” Elinor Ullman

Cât de dispuși sunt oamenii în general să comunice direct celor din jur adevăratele gânduri și trăiri pe care le au? Care sunt modalitățile prin care persoanele pot să  exprime emoții și stări  sufletești sau să „povestească” situații de viață trăite sau imaginate altfel decât prin cuvinte? De ce ar alege calea unor „manifestări artistice”, arta fiind considerată apanajul celor înzestrați?  Și, nu în ultimul rând, de ce ar face asta?  sunt întrebări la care se doreşte identificarea răspunsului în cadrul workshopului.

Poate pentru că nu există o  modalitate de expresie  mai complexă  decât arta, sub diversele ei moduri de manifestare? Puterea gândirii profunde, a exprimării autentice pe parcursul experiențelor mediate artistic clarifică experiențe inexprimabile prin cuvinte.  Obiectul, actul realizat devine necondiționat bun, născut din propriile încercări, investiție a propriei  ființe, prin care persoana ajunge să se cunoască  și în cele din urmă să se recunoască, poate să se privească  și chiar să se potrivească  cu cel de alături.

Dacă curiozitatea  și  spontaneitatea sunt principalele „chei” cu care se poate intra la workshop,  atunci empatia  și creativitatea sunt calități care vor crea punți de legătură între membrii grupului, aceștia fiind provocați să „construiască” împreună  evenimente artistice prin sunete și ritm, prin joc, mișcare și culoare.  Participanții vor avea ocazia să experimenteze  direct  tehnici specifice mijloacelor de expresie artistică, pe care să le utilizeze ulterior cu diferite grupuri de copii punând  în valoare întregul potenţial  al acestora  prin implicarea  în activități atractive și  accesibile.

 

4. Învăţarea prin joacă – motivul pentru care copiii adoră logopedia 

Coordonator: conf. univ dr. Monica Secui

Formatori: prof. psihopedagog Laura Hărdălau, prof. psihopedagog Geta Laslou, prof. psihopedagog Melinda Denes

Rezumat workshop:

Invatarea prin joc promoveaza o educatie prin descoperire si reflectie asupra lucrurilor. Toate cele cinci simturi: auz, vaz, miros, gust, tactil – participa la marea constructie a personalitatii copilului si mai departe la descoperirea lumii care il inconjoara cu tot ce reprezinta ea. Jocul este locul de munca al copiilor, un job pe care il adora si il trateaza cu maxima seriozitate, chiar si atunci cand intra in discutie logopedia, “instrumentul” care ajuta la corectarea vorbirii copiilor aflati in acest impas. Corectarea vorbirii copiilor este un proces care poate si trebuie sa fie o activitate desfasurata cu placere atat de catre copil cat si de catre logoped sau parinte. Invatarea prin joaca chiar e o joaca atunci cand toti o fac cu placere si implicare.

Etape workshop:

1. Prezentare PPT

2. Prezentare STORY CUBES – aplicatie joc cu toti participantii

3. Tipuri de activitati pe grupe:

Aplicatii ale jocului Story Cubes:

A. Story Cubes,

B. MimiQ,

C.  Jocul Strambaturilor

 

5. Emoţii bune? Emoţii rele?Sau…doar emoţii. Dezvăluirea, primului pas spre acceptarea şi adecvarea propriilor emoţii

Coordonator: psihoterapeut Luminiţa Felezeu

Rezumat workshop:

Motto: „…. în psihodramă fiecare participant parcurge călătoria eroului personal…” (după Joseph Campbell-antropolog american)

Procesul educațional aduce împreună oameni cu specificități  foarte diferite: vârstă, sex, instrucție, cultură, obiceiuri, temperamente, nevoi  mai mult sau mai puțin speciale. Profesorii fac mai mult decat să predea iar elevii fac mai mult decât să-și însușească informații , cunoștinte și deprinderi practice. Suntem deschiși să ne raportam la procesul educațional ca la un “proces de grup” definit prin femomene și dinamică  specific, proces în interiorul căruia elevii si profesorii alcătuiesc împreună un corp comun, viu, dimamic, co-constructiv și co-creativ?

Workshopul își propune să prezinte succint perspectiva psihodramatică, metoda care prin tehnici specifice de lucru în grup oferă un climat de încredere și securitate, de integritate și apartenență. Acest climat facilitează depășirea temerilor și dificultăților de conectare și relaționare cu profesorii și membrii grupului, susținând printre altele dezvoltarea personală, implicit dezvăluirea și exprimarea emoțională armonioasă. Psihodrama oferă fiecăruia șansa de a simți ceea ce gândește, de a gândi ceea ce simte și de a exprima ceea ce simte și ceea ce gândește.

În teoria sa creatorul psihodramei J. l. Moreno (1889-1974 ) psihiatru și psihoterapeut născut în Romania a accentuat cu putere semnificația și valoarea experienței de grup. El a afirmat ca fiecare  persoană se dezvoltă și crește făcând parte dintr-un grup (grupuri), echilibrând creativ și în permanență dinamica sa personală prin și la mecanismele care guvernează procesele grupului-grupurilor de apartenență.

Cuvinte cheie: procese în dimamica de grup, joc de rol, schimb de rol, oglindire,asimilare versus  acomodare(Jean Piaget) în dezvoltarea personală.

 

6.Starea de bine – o prioritate pentru fiecare (RRR)

Coordonator: prof. univ. dr. Doru Vlad Popovici

Formator: lector. univ. dr. Mioara Salloum

Rezumat workshop:

Cuvântul fericire apare foarte des în limbajul comun, nu există urare, fie adresată celor dragi, fie oficială, din care aceasta să lipsească. Tineri sau bătrâni, bogaţi sau săraci, persoane fără studii sau cu studii superioare, vedete sau nu, cu toţii îşi doresc să fie fericiţi. Biblia propovăduieşte 9 fericiri – mijloace pe care Mântuitorul Hristos le‑a dat oamenilor pentru ca, folosindu‑le, ei să‑şi poată dobândi mântuirea şi a‑şi crea condiţii armonioase de convieţuire pe pământ – (Antonie, 1993, p. 196), iar marii filozofi, începând din antichitate şi până astăzi, fascinaţi de acest „fenomen” au încercat să‑l aprofundeze şi să afle care sunt mijloacele/căile cele mai potrivite de atingere a fericirii.

Starea de bine pe care o numim fericire nu este apanajul oamenilor bogaţi, frumoşi şi sănătoşi. Dreptul la viaţă, la şanse egale, principiul normalizării, promovate de toate organizaţiile internaţionale şi adoptate apoi în constituţia fiecărei naţiuni, stipulează şi dreptul la o viaţă de o calitate superioară, de autorealizare personală.

Oamenii fericiţi sunt mai sociabili şi energici, mai dispuşi să facă acte de caritate, mai cooperanţi şi mai plăcuţi de cei din jur. Fericirea are numeroase efecte secundare pozitive, duce la experienţe bazate pe bucurie, mulţumire, iubire, mândrie şi, în acelaşi timp, ne oferă disponibilitatea de a ne îmbunătăţi anumite aspecte din viaţa noastră: nivelul de energie, sistemul imunitar, angajamentul faţă de muncă şi faţă de semenii noştri, starea de sănătate mentală şi fizică. Când devenim mai fericiţi, creşte respectul de sine, încrederea în propria persoană iar beneficiul nu va fi numai al nostru ci şi al familiilor noastre, al comunităţii, al societăţii în general.

Workshopul nostru se doreşte a fi un motiv de reevaluare a propriei stări de bine, o reamintire a valorilor personale esenţiale în acest demers şi o reprioritizare a paşilor care netezesc drumul spre o viaţă de calitate.

 

7. Cerinţele Educaţionale Speciale (Ces) În Europa

Coordonator:  Conf. univ.dr. Traian Vrasmas

Rezumat workshop:

Obiective

–           Familiarizarea participanţilor cu noţiunea de CES în perspectiva europeană şi mondială, cu accent pe viziunea organizaţiilor, studiilor şi autorilor de referinţă

–           Facilitarea schimbului de informaţii si experienţă pentru diverse teme din domeniul CES în Europa

Tematica orientativa

  1. Conceptul de CES în viziunea britanică (Warnock, 1978, Cardiff, 1990)
  2. CES din perspectiva UNESCO şi OCDE
  3. Cerinţele educaţionale speciale şi dizabilitatea (handicapul)
  4. Agenţia Europeană pentru Cerinţe Speciale şi Educaţie Incluzivă (EASNIE)
  5. Situaţia CES în ţările europene (legislaţie si date statistice)
  6. Vâgotski şi educaţia cerinţelor speciale

Metodologia

Expunere – 1 ora si 15 minute;

Dezbatere (întrebări, răspunsuri şi comentarii) – 1 oră;

Mijloace si materiale disponibile: videoproiecţie, PPT, filme video, liste bibliografice pe diverse subteme de interes