Evaluarea-Interventie logopedica- Simpozion National

Feb 10, 2014Dany

Evaluarea-Interventie logopedica- Simpozion National

Persoana contact:

prof. Balaci Lavinia
email: csei.perfectionare@yahoo.com
telefon: 0744696839


Avem plăcerea să vă anunţăm organizarea celei de a treia ediţii a simpozionului :

Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea
şi intervenţia psihoeducaţională
SIMPOZIONUL NAŢIONAL
Ediţia a III-a
Arad
7 MARTIE 2013
INVITAŢI:
psiholog Daniela Martinescu, analist comportamental consultant ABA
președinta AITA
psiholog Lili Covaci, consultant PECS Pyramid Educational Consultants
România
lector univ. dr. psiholog Tiberiu Dughi Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad
lector univ. dr. psiholog Mirela Ciolac Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad
lector univ. dr. psiholog Sonia Ignat Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad
psihoterapeut Svetlana Zagorka Hrițcu C.J.R.A.E. Arad
SECŢIUNI:
  • Examinarea logopedică-paricularităţi de diagnoză
  • Tulburările limbajului oral, scris-citit – particularităţi de abordare în terapie
  • Tulburările de comportament– particularităţi de abordare în terapie
  • Metode şi mijloace moderne aplicabile în terapia tulburărilor de limbaj
  • Dezvoltarea competenţelor de comunicare la copii
  • Copiii supradotaţi, un segment neglijat al cerinţelor educaţionale speciale
  • Instrumente de lucru proprii, utilizate în terapia recuperatorie
  • Colaborarea dintre membrii echipei multidiscilplinare în vederea aplicării planurilor de servicii individualizate pentru elevii integraţi şi pentru cei din învăţământul special (cadre didactice din învăţământul de masă)
  • Boala cronică – situaţie de risc
  • Noutăţi editoriale în logopedie- promovare/prezentare de carte
WORKSHOP-uri
psiholog Daniela Martinescu
Comportamentele verbale şi rolul operanţilor verbali în dezvoltarea limbajului
psiholog Lili Covaci
Metoda PECS
lector univ. dr. psiholog Tiberiu Dughi
Dificultatile de învăţare - posibilităţi de diagnostic şi intervenţie
lector univ. dr. psiholog Mirela Ciolac
Tulburările de limbaj şi integrarea persoanelor în societate. Terapii – Când, Cât, Cine, De ce?
lector univ. dr. psiholog Sonia Ignat
Rolul factorilor non-cognitivi în eficienţa învăţării
psihoterapeut Svetlana Zagorka Hriţcu
Abordarea terapeutică experenţială a copilului cu comportament opozant
profesor psihopedagog Angela Gema Krasznay
Reabilitarea limbajului la copiii deficienţi de auz
prof. psihopedagog Silvia Iercoşan
prof. psihopedagog Loredana Lăcusteanu
prof. psihopedagogie specială Laura Chîlnicean
Ajută-mă să comunic, învaţă-mă să zâmbesc! Mulţumesc!
LOCAŢIE:
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad
Strada Căpitan Ignat nr. 10 Tel. 0257-280291 & FAX 0257-280301
PROGRAMUL SIMPOZIONULUI:
900–930
Primirea participanţilor şi înmânarea mapelor. Festivitate de deschidere. Cuvânt de salut din partea organizatorilor.
930–1000
Agenda zilei
1000–1130
Daniela Martinescu Comportamentele verbale și rolul operanților verbali în dezvoltarea limbajului
1130–1145
Pauza de cafea
1145–1315
Lili Covaci Comunicare funcțională
1315–1400 -
Pauza de masă
1400 – 1530
psiholog Daniela Martinescu
Comportamentele verbale și rolul operanților verbali în dezvoltarea limbajului
psiholog Lili Covaci
Metoda PECS
prof. psihopedagog Krasznay Angela Gema
Reabilitarea limbajului la copiii deficienți de auz
psihoterapeut Svetlana Zagorka Hrițcu
Abordarea terapeutică experențială a copilului cu comportament opozant
1530–1545
Pauza de cafea
1545-1715
lector univ. dr. psiholog Tiberiu Dughi Dificultătile de învățare - posibilități de diagnostic și intervenție
lector univ. dr. psiholog Sonia Ignat
Rolul factorilor non-cognitivi în eficiența invațării
lector univ. dr. psiholog Mirela Ciolac
Tulburările de limbaj și integrarea persoanelor în societate. Terapii – Când, Cât, Cine, De ce?
prof. psihopedagog Silvia Iercoșan
prof. psihopedagog Loredana Lăcusteanu
prof. psihopedagogie specială Laura Chîlnicean
Ajută-mă să comunic,
învață-mă să zâmbesc! Mulțumesc!
1715– 1730
Pauza de cafea
17 30–18 00
Concluzii, festivitatea de încheiere, înmânarea diplomelor
TAXA DE PARTICIPARE:
- 35 lei/ persoană – participanţi fără lucrare
- 40 lei /persoană –participare cu lucrare
- 30 lei /persoană - pentru membrii Asociaţiei Alianţa pentru Copii Arad, participanţi fără lucrare
- 30 lei / - persoană pentru lucrările cu 2-3 autori
- 20 lei pentru studenți
Nota: se va menţiona pe mandatul poştal numele şi prenumele tuturor persoanelor pentru care se
face plata.
După realizarea plăţii este obligatorie confirmarea acesteia, prin trimiterea unei copii a ordinului de plată CU MENŢIUNEA – PARTICIPARE SIMPOZION- 7 martie 2014 prin :
FAX: 0257280301.
Taxa va fi achitată prin VIRAMENT BANCAR în contul Asociaţiei Alianţa pentru Copii Arad – ONG în contul RO 93 RNCB 0015030340460001BCR Arad, CIF 6526943 sau la sediul Asociaţiei Umanitare Alianţa pentru Copii Arad, str. Căpitan Ignat nr. 10
CU MENŢIUNEA – PARTICIPARE SIMPOZION- 7 martie 2014.
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
- Cadrele didactice care doresc să participe cu lucrări la simpozion sunt invitate să trimită lucrarea, să completeze formularul de înscriere on–line la toate rubricile (vezi http://www.aliantacopiiar.ro/ )
- confirmarea de plată și lucrarea (copia după carnetul de student, dacă e cazul) se trimit pe adresa de e-mail csei.perfectionare@yahoo.com până la data de 27 FEBRUARIE 2014.
- În şcolile din care participă mai multe cadre didactice la simpozion iar ordinul de plată este pe numele unei singure persoane (pentru toţi participanţii din şcoala respectivă), vă rugăm să trimiteţi pe e-mail: lucrările, ordinul de plată şi un tabel nominal cu: numele şi prenume cadrelor didactice participante, şcoala, titlurile lucrărilor şi secţiunea/secțiunile.
- Publicarea se va face în limba română. Se va realiza un E-book cu ISBN, în care vor fi incluse toate lucrările înscrise la simpozion (care respectă condițiile de tehnoredactare și trec de selecție).
CERINŢE PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRII:
· Lucrarea trebuie să conţină minim 3 pagini;
· Documentul să fie tehnoredactat în Microsoft Word 2003;
· Formatul să fie A4, orientat “Portrait”;
· Marginile să fie: 2 cm stânga, 2 cm dreapta, 2 cm sus, 2 cm jos;
· Titlul lucrării să fie scris cu Times New Roman, 14, boldat, centrat;
· Autorul/Autorii lucrării se vor menţiona după titlu la două rânduri. Se va scrie profesia, prenumele şi numele, şcoala şi localitatea (font normal, Times New Roman, 12, boldat, aliniere dreapta). Vă rugăm să nu folosiţi prescurtări.
· Textul lucrării să fie scris cu diacritice, Times New Roman, 12, la 1 rând, aliniat stânga-dreapta;
· Imaginile sau pozele să fie clare şi să aibă dimensiunile: 100x80 mm, centrat;
· Sursele bibliografice se menţionează la finalul lucrării în ordine alfabetică: autor, numele lucrării, editura, localitatea, anul. Titlul cărţii din care a fost preluată ideea se va scrie cu litere italice. Sursele preluate de pe internet trebuie să se regăsească în finalul listei bibliografice.
Exemplu:
o Vernon, A., Dezvoltarea inteligenței emoționale-Educație rațional-emotivă, Editura ASCR, 2006
o ***Revista “Invăţământul preşcolar”, nr.3-4/2006
·
ATENŢIE !!!
Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice.
Nu se acceptă lucrări plagiate.


More articles

Comentarii (0)

Nu există comentarii la acest articol. Fii primul care lasă un mesaj!

Lăsați un comentariu

Atenție: comentariile trebuie aprobate înainte de publicare